Menu Back Arrow Back

កម្មវិធីប្រាក់បៀវត្សរ៍កម្ពុជា - ធនធានមនុស្សកាន់តែប្រសើរ

របាយការណ៍ច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ប.ស.ស កម្ពុជា។

ចំណេញពេលវេលា និងសម្រួលដំណើរការបញ្ជូនឯកសាររបស់អ្នកជាមួយ Better HR Cambodia។ ដាក់ស្នើគ្រោងការណ៍ហានិភ័យការងារ គម្រោងថែទាំសុខភាព និងគម្រោងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទាក់ទងនឹងបុគ្គលិក យ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងទម្រង់ NSSF E-Form ដែលបំពេញយ៉ាងពេញលេញ។ ការគ្រប់គ្រង NSSF ងាយស្រួលជាមួយ Better HR Cambodia!

ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារកម្ពុជា។

កំណត់ត្រាផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារ HR កាន់តែប្រសើរអាចប្រើដើម្បីនាំចេញទិន្នន័យប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅជាការរួមចំណែកសន្តិសុខសង្គមដ៏ងាយស្រួលតាមរយៈធនាគារអេស៊ីលីដាតាមអ៊ីនធឺណិត។ Better HR Cambodia ធានាបាននូវប្រាក់បៀវត្សរ៍បុគ្គលិកទាន់ពេលវេលា និងច្បាស់លាស់ និងការផ្ទេរប្រាក់ប.ស.ស. សាកល្បងឥឡូវនេះ!

ធ្វើអាជីវកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយ Better HR Cambodia!